Tel. : +421 948 48 72 72

Mail :  info@gdavisual.com

 

REKLAMNÁ PRODUKCIA

BLOG POST

Tlačová správa

VYDALI SME URBANISTICKÝ ATLAS BRATISLAVY.

Bratislava má prvý Urbanistický atlas.

Galéria Umelka v stredu 19. apríla 2017 o 18.00hod. poskytne svoje priestory autorom výnimočnej publikácie, ktorá nesie názov Urbanistický atlas Bratislavy. Tvorcami atlasu sú architekti Peter Žalman a Peter Gura.

 

Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj nášho hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov. Renomovaný architekt Peter Žalman, ktorý stojí aj za vznikom múzea Danubiana, zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistického konceptu Bratislavy ako aglomerácie: „Naším cieľom je osloviť nielen odbornú verejnosť: architektov, urbanistov, staviteľov, projektantov, pracovníkov verejnej správy, ale aj laickú verejnosť:aktivistov, študentov, nastupujúcu generáciu, ktorá má záujem o urbanizmus a architektúru.“

Atlas obsahuje niekoľko listov veľkosti A2 s textovými a grafickými úvahami k téme, obrázky, mapy a škice. Jednotlivé časti sa venujú vývoju mesta v 20.storočí, panelovej výstavbe v rokoch 1950-1990, priemyselným zónam, územným plánom a ich zmenám, automobilovej a koľajovej doprave a v neposlednom rade vízii do budúcnosti. Atlas ponúka aj varianty nového členenia Bratislavy.

Problémom Bratislavy je, že mesto, ale aj štát, nestíhajú reagovať na súčasnú situáciu. Hlavné mesto potrebuje nový územný plán, ktorý bude zrkadlom dnešnej situácie a bude riešiť aj budúcnosť. Ďalším riešením je využiť potenciál koľajovej, železničnej dopravy a dobudovať stanice.

„V roku 2020 sa má dokončiť obchvat Bratislavy, ale ten dopravné problémy nevyrieši. Treba vybudovať základný okruh mesta, predĺženie ulice Bajkalská, Pionierska, cez koľajisko, Pražská ulica, ktorý  umožní plynulejšiu dopravu v centre mesta,“ vysvetľuje spoluautor grafickej časti atlasu Peter Gura.

Vzorom pre Bratislavu by mohla byť nielen Praha a Viedeň, ale aj Brno.

Ďalším krokom by mala byť konferencia s odborníkmi aj zo zahraničia, ktorí by sa vyjadrili k situácii v našom hlavnom meste a poradili, aké ďalšie kroky podniknúť.



Autorom sa vydaním práca na atlase neskončila. "Našou ambíciou je dostať atlas do Európy, preto pracujeme na preklade do anglického jazyka,."

- Ing. arch. Peter Žalman CSc.

 

Ing. Arch. Peter Žalman, CSc. (nar. 1953)

1978 – SVŠT Fakulta architektúry, Bratislava, 1989 titul CSc.

1978 – 1989 Stavoprojekt Bratislava š.p., samostatný projektant

1989 – 1990 riaditeľ, od r. 1991 autorizovaný architekt, slobodné povolanie

1995 – 205 externé pôsobenie ako hosťujúci docent na fakulte architektúry STU v Bratislave

Autor viacerých odborných článkov

Architektonický atlas Bratislava 1972 – 2002, autor 1. časti Architektonický atlas centra Bratislavy 1989 – 1999, 2. časť

Získal veľa cien vo verejných architektonických a urbanistických súťažiach

Viceprezident Spolku Architektov Slovenska

Záujmy: turistika, cestovanie

Vybrané projekty:

Múzeum moderného umenia Danubiana

Rekonštrukcia Augustovský dom Banská Štiavnica

Architektonické riešenie pamätníka Holokaustu v Bratislave

Štúdie revitalizácie cukrovarov Trnava, Sládkovičovo, Šurany

Územný plán zóny Cvernovka

LEAVE COMMENTS

Spoločnosť GDA VISUAL s.r.o.

pôsobí na slovenskom trhu od roku

2001 v oblasti reklamy , grafiky, digitálnej tlače a reklamnej produkcie.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA



Svätoplukova 10

821 08  Bratislava



+421 948 48 72 72



info@gdavisual.com

     

© Copyright 2019 GDA VISUAL s.r.o




